Wróć do listy

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE 2020

Rekolekcje kapłańskie w Roku św. Jana Pawła II
w Ośrodku Caritas w Popowie-Letnisku
 
Matka, siostra, służebnica. O Maryi w życiu kapłana
 
         W dniach od 3 do 5 lutego 2020 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas w Popowie-Letnisku odbędą się rekolekcje kapłańskie na temat: Matka, siostra, służebnica. O Maryi w życiu kapłana. Poprzez ten temat, zaczerpnięty z Listu Jana Pawła II do kapłanów z 1995 r., chcemy pochylić się nad życiem i myślą Papieża Polaka w roku jemu poświęconym.
Rekolekcje poprowadzi pochodzący z Chorwacji o. Mihovil Filipović, montfortanin, kaznodzieja i rekolekcjonista. Ojciec Mihovil jest w zgromadzeniu montfortanów od 1988 r., a w Polsce przebywa od 2011 r.
         Ćwiczenia duchowe rozpoczną się dn. 3 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00, a zakończą się dn. 5 lutego 2019 r. (środa) o godz. 13.00.
Całkowity koszt, obejmujący noclegi, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), przerwy kawowe oraz ofiarę dla rekolekcjonisty wynosi: w pokoju jednoosobowym – 380 zł, a w pokoju dwuosobowym – 280 zł.
         Prosimy o zabranie ze sobą własnej alby, stuły koloru białego oraz cingulum. Każdy kapłan po zakończonych rekolekcjach otrzyma zaświadczenie o odbytych rekolekcjach kapłańskich. Ponadto każdy ksiądz nauczający katechezy w szkole otrzyma zaświadczenie o szkoleniu do przedstawienia w placówce. Istnieje również możliwość przesłania zaproszenia do władz szkoły, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu takiej potrzeby.
         Zgłoszenia proszę kierować do ks. Pawła Rokickiego, e-mail: kontakt@caritaspopowo.pl lub tel. 665 655 696; 22 782 75 90. W ciągu trzech dni od zgłoszenia proszę wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł na konto: Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy Caritas, Popowo-Letnisko, Al. Centralna 6, 07-203 Somianka, PKO Bank Polski S.A. 67 1020 1592 0000 2002 0272 5927.